fbpx
Tag Koebner phenomenon
Heinrich Koebner (1838 – 1904) 340

Heinrich Köbner

Heinrich Köbner (1838 – 1904) was a German dermatologist. Eponym: Koebner phenomenon; Köbner syndrome (Epidermolysis bullosa simplex)