fbpx
Tag Nikolay Dmitriyevich Sheklakov
Nikolay Dmitriyevich Sheklakov Николай Дмитриевич Шеклаков (1918-1989) 680

Nikolay Sheklakov

Nikolay Dmitriyevich Sheklakov Николай Дмитриевич Шеклаков (1918-1989) was a medical mycologist and dermatologist, Sheklakov sign in bullous dermatoses