fbpx
Tag Agostino Crosti
Agostino Crosti (1896 – 1988) 340

Agostino Crosti

Agostino Crosti (1896 - 1988) was an Italian dermatologist. Crosti syndrome (1951); Gianotti-Crosti syndrome (1955)