fbpx
Tag Ashman Phenomenon
Richard F. Ashman (1890-1970) 2

Richard F. Ashman

Richard F. Ashman (1890-1970) was an American physiologist. Eponymously affiliated with Ashman phenomenon he first described in 1947